♥ ╬♥═╬ شب سکوت تنهایم ♥ ╬♥═╬

خدایا...

 

 


خدایا...

صبر ایوب را به رخم نکش!!!

عشقم را در آغوش رفیقم دیدم دم نزدم...!

 

 

 

 

[ 3 Jun 2014 ] [ 8:39 PM ] [ pariya ] [ ]

تورا نمیبخشم...

 

 

 

اس ام اس

 

 

ـــــــﻮ ﺭﺍ ﻧـﻤـﯿـﺒــﺨـﺸـﻢ ...
ﻭﻗـــﺖ ﺑـــﻮﺩﻥ ، ﻧـــﺒـﻮﺩﯼ
ﻭﻗـــﺖ ﺩﯾــدﻥ ، ﻧــﺪﯾــﺪﯼ
ﻭﻗـــﺖ ﮔــﺮﯾـﻪ ، ﺑــﺎ ﺩﯾـﮕــﺮﺍﻥ ﺧـﻨـﺪﯾــﺪﯼ
ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻫــﺮﮔــﺰ ﻧــﻤــﯿـﺒـﺨـﺸـﻢ
ﮐــﻪ ﻫــﺮﮔــﺰ ﺑــﺎ ﻣــﻦ ﻧــﺒـﻮﺩﯼ
ﻭ ﻣـــــــﻦ ...
ﺑـﻪ ﺳـﺎﺩﮔـﯽ ﻫـﻤـﻪ ﺍﻡ ﺑـﺎ ﺗـــــــﻮ ﺑـﻮﺩ

 

 

[ 29 May 2014 ] [ 7:44 PM ] [ pariya ] [ ]

بغض............

 

 

 

بعضی حرفها هستن که پُست نمیشن..

 

 

 

 

 

 

 

 بغض میشن.!!

 

[ 29 May 2014 ] [ 7:40 PM ] [ pariya ] [ ]

مگه میشه ازعشقم دست بکشم....

 
 
 
گاهی ..
.
نمیشه دست از دوست داشتن یکی برداشت...
 
حتی وقتی ازش دلخوری...

 

 

 

 

  

 

 

[ 29 May 2014 ] [ 7:24 PM ] [ pariya ] [ ]

هی مرد.......

 

 

 

 

ﻣﺎ ﺩﺧﺘــــﺮﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ ﺣﺴﻮﺩﻳــــﻢ
ﺍﻣــــــﺎ ... ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﺗــﺮﻳــﻦ
ﺣﺴــﺂﺩﺗﻤــﺎﻥ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺳﺕ ﻛــﻪ ﺩﻝ
ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــــﻢ
ﺩﻝ ﺑــــﻪ ﯾﮏ ﻣـــﺮﺩ ﻛــــﻪ
ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــﻢ ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﺎﺏ ﻧــﺪﺍﺭﻳــﻢ
ﺻﺪﺍﻳـــﯽ ﺟـــﺰ ﻣــﺎ
ﻧﮕـــﺂﻫــﯽ ﺟــﺰ ﻣـــﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﺎ
ﺍﺻﻼ ﻫــــــــﺮ ﭼﻴــــــــﺰﯼ ﺟﺰ
ﺧــــﻮﺩﻣــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻓــﺮﺳﺨﻴـﺶ ﺭﺩ
ﺷــــﻮﺩ
ﻫﻤـــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻫــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﯾﮑـــ
ﺩﻟﯿــﻞ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾـــﻦ ﺍﺳﺖ
" ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺯﯾـــﺎﺩ "
ﻫﯽ ﻣﺮﺩ
ﺩﺭﮐـﺶ ﺳﺨﺖ
ﺍﺳﺖ ؟؟؟

 

 


 

 

 

 

[ 29 May 2014 ] [ 7:22 PM ] [ pariya ] [ ]

دوری...

 

 

 

 

چه کسی؟

 

چــه کسـی می گویـد دوری ســـردی مــی آورد ؟

 

وقتــی کـه هنــوز بـا یـادت ،

 

بنـد بنـد وجــودم گــرم مــی شود...

 

 

 

[ 29 May 2014 ] [ 7:16 PM ] [ pariya ] [ ]

جدایی....

 

 

ومن ازاین سمت دنیا

 

به دوپاره شدبه سویی وبه سمتی

 

[ 29 May 2014 ] [ 6:49 PM ] [ pariya ] [ ]

درحد

 

 

راست میگفت

 

من درحدش نبودم

 

درحدش همونایی بودن که امروزباهاش بودن فردابارفیقاش...............

 

 

http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87227.jpg

 

[ 29 May 2014 ] [ 6:38 PM ] [ pariya ] [ ]